Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Jesteśmy grzeczni!

2017.02.09„Grzeczność nic nie kosztuje, a wygrywa wszystko”  R.W. Emmerson

Uczniowie naszej szkoły wiedzą to doskonale, dlatego też w klasach drugich wychowawczynie przeprowadziły pogadanki na temat grzecznego zachowania. Uczniowie rozmawiali o tym, które zachowania są poprawne, kto i co wpływa na nasze zachowanie. Dzieci obejrzały również bajkę „Kubusiowe opowieści – proszę, dziękuję”. Zwrócono też uwagę, że grzeczne zachowanie obowiązuje nie tylko w szkole, ale także w domu, na wycieczce szkolnej, na szkolnych apelach i uroczystościach. Na tej podstawie powstały klasowe kodeksy dobrego  zachowania oraz plakaty obrazujące pracę uczniów na temat          ”Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania”.