Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Szkolny konkurs wiedzy na temat Savoir Vivre

2017.03.13W lutym 2017 r. odbył się ogólnoszkolny konkurs wiedzy wśród uczniów na temat savoir vivre. Przygotowany został test, który miał sprawdzić ogólną wiedze uczniów na temat zasad dobrego zachowania w różnych sytuacjach szkolnych oraz poza szkołą. Głównym celem tego konkursu było uwrażliwienie uczniów na zasady, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec osób starszych zarówno w domu, jak i w miejscu publicznym, np. w kinie, teatrze, zachowanie przy stole, czy na imprezach szkolnych.

 Po wykonaniu  różnorodnych prac i przeprowadzeniu z uczniami różnych działań w ramach konkursu Szkoła Dobrego Wychowania, chcieliśmy sprawdzić w jaki sposób te wszystkie działania wpłynęły na poziom wiedzy na temat zasad dobrego wychowania wśród uczniów. Chcieliśmy zwrócić również uwagę na kulturę języka, szacunek względem siebie i innych osób.