Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

III c sprawdza - Jak oddychamy?

2017.03.14Co to za czynność, którą wykonujemy codziennie, jest nam do życia niezbędna, bez niej nie ruszymy nawet małym palcem u stóp, a wykonujemy ją zupełnie niezależnie od naszych myśli?

Od tej zagadki zaczęła się nasza ciekawa lekcja, a dokładnie kilka lekcji. Dzieci wykonały wiele interesujących doświadczeń, z których wyciągały wnioski. Sprawdzały na przykład, przez którą słomkę łatwiej oddychać, gdy zatkamy nos – cienką czy grubą? Kiedy oddech jest szybszy? Gdy siedzimy, czy po wysiłku? Robiły też wyjątkową układankę. Każda grupa otrzymała rozsypankę z elementami układu oddechowego (jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela, pęcherzyki płucne) oraz kartę pracy.  Zadanie polegało na ułożeniu schematu układu oddechowego i przyklejeniu poszczególnych elementów w odpowiednich miejscach na karcie pracy. Potem uczniowie wysłuchali opowiadania o funkcjach poszczególnych elementów układu oddechowego. Aby lepiej wyjaśnić i zrozumieć działanie przepony  wykorzystaliśmy uproszczony model układu oddechowego wykonany z butelki, balonów i rurki. Materiały proste, a efekt zaskakujący! W zabawie z czerwonymi i niebieskimi zakrętkami dzieci pokazywały wymianę gazową. Niebieskie wskazywały kierunek i drogę, jaką przemierza tlen – od nosa do płuc, a czerwone - drogę dwutlenku węgla z płuc aż na zewnątrz organizmu.  Na zakończenie dzieci wykonały plakaty, które były podsumowaniem pracy i odpowiedzią na pytania: Jaką drogę pokonuje powietrze, które wdychamy? Co wydychamy? Jaki mięsień pomaga w oddychaniu?

Beata Tomczak