Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Z wizytą w Samsungu

2017.04.0122 marca uczniowie Kornelówki  już po raz kolejny skorzystali z zaproszenia pracowników firmy Samsung i odwiedzili największy w okolicy zakład produkcyjny. Tym razem na spotkaniu poruszono temat wody. 

22 marca bowiem obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r. 

Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

 Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu przygotowali liczne doświadczenia, które dzieci obserwowały z dużym zainteresowaniem. Najwięcej atrakcji dzieciom dostarczyła możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń i eksperymentów.  Zabawy z wodą bardzo podobały się wszystkim małym odkrywcom.

Serdecznie dziękujemy Pracownikom firmy Samsung za kolejne zaproszenie i  zaprezentowanie trudnego tematu oszczędzania wody w oryginalny sposób.

Uczniowie SP2 z wychowawczyniami