Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Akademia Bezpiecznego Puchatka

2018.02.02Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w realizacji              ogólnopolskiego     programu edukacyjnego

                                                     „Akademia Bezpiecznego Puchatka".

Celem projektu jest pokazanie dzieciom jak uniknąć zagrożeń podczas codziennych aktywności oraz jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów. Organizatorzy zapewnili ciekawe materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów.

Podczas lekcji dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie pokonać drogę do i ze szkoły, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia i w nowych sytuacjach społecznych, czy podczas korzystania z Internetu. Tegoroczne materiały „Akademii Bezpiecznego Puchatka” zostały również uzupełnione o tematykę związaną z pierwszą pomocą. W realizacji programu pomogli nam strażacy, strażnicy miejscy i policjanci. Strażacy uczyli udzielania pierwszej pomocy. Strażnicy miejscy i policjanci przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, a także wspomnieli o właściwym zachowaniu podczas zabawach zimowych. Dzieci dostały odblaski do plecaków oraz kamizelki odblaskowe.

Z „Akademii Puchatka” każde dziecko otrzymało książeczkę z zadaniami, która pomogła utrwalić wiedzę zdobytą na zajęciach  i przygotować się do ostatniego zadania projektu.

Na zakończenie projektu wszystkich uczniów czekał Wielki Test Bezpieczeństwa. W ramach testu uczniowie odpowiedzieli na 15 pytań, udostępnionych online na stronie internetowej Akademii Puchatka. Wszyscy świetnie sobie poradzili. Mam nadzieję, że zdobyte wiadomości i  umiejętności będą stosowali w praktyce.

Zrealizowaliśmy wszystkie zadania polecone przez organizatora projektu, dzięki czemu możemy oficjalnie posługiwać się certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

 

Beata Tomczak – opiekun grupy wiekowej klas I- III