Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Szkolny Konkurs Recytatorski

2018.04.1512 kwietnia 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV-VI. Celem konkursu było odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów naszej Szkoły, ukazanie piękna poezji i prozy oraz rozwijanie zainteresowań twórczością poetycką i prozatorską o tematyce patriotycznej, kształtowanie osobowości współczesnego Polaka-patrioty, doskonalenie umiejętności recytatorskich, zachęcanie uczniów do występów i nabywanie przez nich umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas ocenianej prezentacji, rozwijanie umiejętności zdrowej rywalizacji oraz propagowanie czytelnictwa.

Konkurs był jednocześnie eliminacjami do Gminnego Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie.

Każdy z uczestników recytował wiersz o tematyce patriotycznej i dowolnie wybrany fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie mógł przekroczyć 10 minut. Ocenie podlegały: opanowanie tekstu, dykcja i interpretacja utworu, natomiast nie były brane pod uwagę charakteryzacja i gestykulacja recytującego.

Nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-V oraz VI-VII.

 

Oto wyniki konkursu:

1) w kategorii klas IV-V zwyciężyły: Weronika Lis (kl. V a) i Maria Miężał (kl. V a),

2) w kategorii klas VI-VII zwyciężyły: Julia Socha (kl. VI b) i Patrycja Kapłon (kl. VI a).

 

Gratulujemy!

Danuta Walicht, Eliza Paszyk