Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Kajetan Finalistą Ogólnopolskiego Konkursu

2013.06.15 

Kajetan Nowak, uczeń klasy 6B Szkoły Podstawowej nr 2 Finalistą IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego ”Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 -1989”
 
Zakończyła się IV edycja tego prestiżowego Konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty, we współpracy z Fundacją Armii Krajowej w Londynie. Uczestniczyło w nim kilkuset uczniów z 14 województw  ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzież ucząca się w polskich szkołach za granicą.
Ideą konkursu było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski i przywrócenie naszej pamięci osób nieznanych, mało znanych bądź zapomnianych, które ze względu na swoją biografię i wyznawane wartości mogą się stać kimś znaczącym w kształtowaniu postaw uczniów i budowaniu ich tożsamości. W ramach konkursu uczniowie przygotowali samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego pracę w formie biografii, wywiadu, relacji, opowiadania, eseju itp. opartą
na źródłach historycznych (np. listy, wspomnienia, pamiętniki, dzienniki, dokumenty – również rodzinne, zdjęcia).
Kajetan został Finalistą etapu wojewódzkiego w kategorii szkół podstawowych przygotowując pracę  „Zwykły człowiek - czy bohater? Historia porucznika Jana Rzepy.” Jego praca zwyciężyła w etapie szkolnym. Uroczyste podsumowanie finału wojewódzkiego odbyło się 4 czerwca 2013 r. w Poznaniu w Instytucie Pamięci Narodowej przy ulicy Rolnej. Kajetan wraz z opiekunem naukowym, panią Marią Ignaszczak, nauczycielką historii Szkoły Podstawowej nr 2 odebrał nagrodę oraz  mógł poznać tajniki wnętrza IPN.
W dniu 8 czerwca 2013 r. w Krakowie odbyło się podsumowanie Konkursu. Pierwszy etap odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej od godz.9.00 do 11.30, w której uczestnicy prezentowali swoje prace przez 10 minut, a następnie odpowiadali na pytania komisji. Drugi etap, uroczystego zakończenia, podziękowań i podsumowania konkursu odbył się w Polskie Akademii Umiejętności..
Kajetan na finał ogólnopolski pojechał z rodzicami. Otrzymał pamiątkowy dyplom Finalisty i książkę.
 
W szkolnym etapie uczestniczyło 8 uczniów z klas 4 - 6. Do etapu wojewódzkiego jury wyłoniło 3 prace. Kajetan przedstawił w swojej pracy niezwykłą postać Jana Rzepy korzystając nie tylko z publikacji, ale i ze wspomnień i  wywiadów z najbliższymi bohatera. Oprócz Kajetana do tego etapu wysłana została praca  Ernesta Helwicha z klasy 4A „ Ocalić wspomnienia od zapomnienia” i Aleksandry Jurkowskiej „Mały dla świata, wielki dla najbliższych. Czesław Golczewski - mój pradziadek”. Wszyscy uczestnicy przedstawili los osób sobie znanych, najczęściej dziadków, wujków, sąsiadów, mieszkańców Wronek i okolic. Przy ocenie ważna była estetyka pracy, różnorodność źródeł, z których czerpano wiedzę o postaciach, a przede wszystkim wszechstronne pokazanie danej osoby.
 
JESTEŚMY DUMNI Z KAJETANA I SERDECZNIE GRATULUJEMY!
 
IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego ”Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 -1989” objęta została Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Uzyskała także wsparcie ze strony Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz grona wybitnych osób, które zgodziły się przyjąć zaproszenie do Komitetu Honorowego. Byli wśród nich Państwo: prof. Władysław Bartoszewski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
    Róża Thun, Poseł do Parlamentu Europejskiego
    Bogusław Sonik, Poseł do Parlamentu Europejskiego
    Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski,
    ks. kardynał Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski,
    ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej,
    prof. Zygmunt Kolenda, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział
    w Krakowie
    prof. Jerzy Wyrozumski, Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności
    w Krakowie
    dr Łukasz Kamiński, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
    Olga Krzyżanowska i Joanna oraz Janusz Onyszkiewiczowie.