Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

2013.07.05Z oddali wszystkie nasze dni szkolne błękitnieją.

Kornel Makuszyński

         28 czerwca o godzinie dziesiątej rozpoczął się w naszej szkole uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013. To szczególny moment dla uczniów klas szóstych, którzy ukończyli szkołę podstawową i już niebawem rozpoczną edukację w gimnazjum. Zajęli miejsca w pierwszych rzędach, tego dnia to oni byli najważniejsi!

         Pani  dyrektor Małgorzata Andrzejczak – Skrzypczak powitała uczniów, rodziców, gości i pracowników szkoły.  Następnie  absolwenci Kornelówki ślubowali na sztandar naszej szkoły: wysoko cenić jej honor, nauką, pracą społeczną i zachowaniem przynosić jej zaszczyt. Wiedzę zdobytą w tych murach należycie wykorzystywać w dalszej nauce.    Sumiennie i uczciwie pracować i być aktywnym współtwórcą Ojczyzny.

         Po złożonej przysiędze uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową z wyróżnieniem otrzymali dyplomy wzorowego ucznia i książki K. Makuszyńskiego Bezgrzeszne lata, a ich rodzice listy gratulacyjne. Martynę Dudek z klasy VIc i Kajetana Nowaka z klasy VIb, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen pani dyrektor Małgorzata Andrzejczak  - Skrzypczak uhonorowała nagrodą dyrektora. Wszystkim absolwentom pogratulowała ukończenia szkoły  i życzyła dalszych sukcesów.

         Następnie wychowawcy poszczególnych klas szóstych wręczyli swoim uczniom świadectwa i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, a pierwszoklasiści obdarowali ich kwiatkami. Wychowawcy wręczyli także dyplomy tym rodzicom, którzy byli aktywni w życiu klasy i szkoły.

         Gdy już każdy szóstoklasista otrzymał swoje świadectwo, koleżanki i koledzy z klas piątych, w imieniu społeczności Kornelówki, złożyli im życzenia.

         Wzruszającym momentem podczas tej uroczystości była chwila, w której nasi tegoroczni absolwenci podziękowali za trud i poświecenie w wychowaniu i nauczaniu wszystkim pracownikom szkoły. Przygotowali także niespodziankę – prezentacje multimedialne, które przypomniały lata spędzone w tej szkole.

         Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców, pan Damian Kowalski, który życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. Wyraził także  słowa uznania dla pani Marioli Choły, nauczycielki języka polskiego, która z dniem 1 września przechodzi na emeryturę.

         Apel poprowadzili nowa przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego – Jagoda Krygier i jej zastępca – Jakub Koput,  którzy spisali się świetnie! Uroczystość umilał swoim występem chór pod przewodnictwem pani Hanny Janickiej i zespół flażoletowy pod opieką pani Renaty Śliwy.