Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego "Rusz głową" dla uczniów klas trzecich

2019.11.12*  Celem konkursu matematycznego jest wyłonienie tych uczniów, którzy:

   ‑ potrafią prawidłowo wykonać obliczenia liczbowe,

   ‑ dostrzegają i umiejętnie stosują zasady i prawidłowości matematyczne,

   ‑ wykazują się umiejętnością logicznego myślenia oraz wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych.

 

*  Organizacja konkursu – etapy

Konkurs składa się z dwóch etapów:

   ‑ I etap klasowy przeprowadza nauczyciel uczący w danej klasie w dniu podanym przez organizatora – w ostatnim tygodniu listopada (25-29.11.2019 r.);

   ‑ II etap szkolny odbędzie się w ostatnim tygodniu maja 2020 r. Ten etap będzie jednocześnie etapem finałowym.

 

* Zasady ogólne konkursu:

1. Wychowawca otrzymuje od organizatora test matematyczny, który przeprowadza w swojej klasie.

2. Do drugiego etapu przechodzi 5 uczniów z każdej klasy, którzy w teście zdobyli największą liczbę punktów.

3. Laureaci rozwiązują test matematyczny. Drugi etap wyłoni zdobywców I, II, III miejsca. W tym etapie zostaną przyznane tytuły:

   ‑ Mistrz matematyki za I miejsce,

   ‑ I Wicemistrz matematyki za II miejsce,

   ‑ II Wicemistrz matematyki za III miejsce.

4. Skład Komisji Konkursowej to:

   ‑ przewodniczący/organizator konkursu,

   ‑ jeden nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

5. Po finale Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni (roboczych) sprawdza prace.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej.

7. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni na apelu podsumowującym w czerwcu 2020 r. Otrzymają nagrody książkowe i dyplomy uczestnictwa w konkursie.

8. Konkurs obejmuje treści kształcenia z edukacji matematycznej kl. III.

 

Organizator – Agnieszka Gołąbek