Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Konkurs - imię dla wrony

2019.12.10Konkurs na imię maskotki związanej

z Międzyszkolnym Przeglądem Teatralnym

„Wronieckie Kalosze”

dla uczniów klas I-VII

 

I.   Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pomysłu na nazwę (imię) maskotki – wrony – symbolu Międzyszkolnego Przeglądu Teatralnego „Wronieckie Kalosze”.

 

II.   Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to zbieranie propozycji od uczestników konkursu na nazwę maskotki, z których to potem komisja konkursowa w składzie: pani Eliza Paszyk, pani Jolenta Ostrowska i pani Alicja Raś wyłoni trzy najciekawsze pomysły. Drugi etap będzie etapem, w którym uczniowie całej szkoły będą wybierać poprzez głosowanie imię dla maskotki, które podoba im się najbardziej.

 

I etap ( 10-20.12.2019 roku) – wyłonienie propozycji na nazwę maskotki

Swoje propozycje na imię maskotki uczniowie mogą zgłaszać w sekretariacie szkoły od 11 grudnia 2019 roku do 20 grudnia 2019 roku do godz. 14.00 na specjalnej karcie konkursowej, którą mogą pobrać u pani sekretarki.

 

Karta konkursowa

Propozycja imienia:……………………………

Imię i nazwisko autora:……………………………

Klasa:…………………………………………….

 

Maskotkę – wronę, której imię zostanie nadane w drodze konkursu, można zobaczyć na łączniku szkoły.

 

II etap (8 stycznia 2020 roku)

Wszyscy chętni uczniowie poprzez głosowanie wybierają spośród trzech propozycji na nazwę maskotki tę, która podoba się im najbardziej. Głosowanie wśród uczniów przeprowadzi RSU wraz z opiekunem.

Uczestnik konkursu, którego propozycja nazwy maskotki zostanie uznana przez uczniów naszej szkoły za najlepszą, zostanie powiadomiony o swoim zwycięstwie poprzez dziennik elektroniczny dnia 9 stycznia 2020 roku oraz na stronie internetowej szkoły.

 

III.   Nagroda

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową z rąk Dyrektora Szkoły podczas IV Międzyszkolnego Przeglądu Teatralnego „Wronieckie Kalosze”, który odbędzie się 2 kwietnia 2020 roku.

 

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorki konkursu: Eliza Paszyk i Izabela Świniarska