Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Międzynarodowy Konkurs "KANGUR MATEMATYCZNY"

2020.01.02 

Wielkopolskie Towarzystwo Matematyczne KANGUR  zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych, liceów i techników oraz szkół branżowych do udziału w XXIX edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Celem Konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych

kręgach uczniów szkół wszystkich typów.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych,

testu finałowego. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”.

Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Informujemy, że:

·         konkurs odbędzie się w czwartek, 19 marca 2020 roku,

·         w konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który chęć uczestnictwa potwierdzi wpłatą 10 zł u szkolnego koordynatora konkursu oraz dostarczy wypełnione przez rodzica oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie (do pobrania na stronie internetowej szkoły,   w zakładce „nie tylko nauka/konkursy2019/2020” lub na stronie internetowej www.kangur-mat.pl/zasady),

·         wpłat należy dokonywać u p. Anety Rakowicz lub wychowawcy klasy do dnia 23 stycznia 2020r.

Przypominamy, że:

·         w konkursie nie ma eliminacji wstępnych a prawo uczestnictwa w konkursie i próby osiągnięcia w nim sukcesu ma każdy uczeń, który Koordynatorowi Szkolnemu wpłaci tzw. „wpisowe” bez względu na to, jakie uzyskuje oceny z matematyki,

·         każdy uczestnik Konkursu otrzyma układankę logiczną- czteroelementowy TANGRAM,

·         konkurs przeprowadzany jest w sześciu kategoriach:

Ø  Żaczek — klasy 2. szkół podstawowych;

Ø  Maluch — klasy 3. i 4. szkół podstawowych;

Ø  Beniamin — klasy 5. i 6. szkół podstawowych;

Ø  Kadet — klasy 7. i 8. szkół podstawowych;

Ø  Junior — klasy I liceów i techników, klasy I liceów 3-letnich i techników

4-letnich, klasy I, II i III szkół branżowych;

Ø  Student — klasy II i III liceów 3-letnich oraz II, III i IV techników 4-letnich.

 

Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres” z siedzibą w Paryżu.

W Polsce głownym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu, ul. Chopina 12/18, przeprowadzające Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Wszelkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie http://www.kangur-mat.pl.

Załączniki:

Plakat 2020

Regulamin konkursu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie
„Kangur Matematyczny”