Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

„Łamigłówki Mądrej Główki”

2020.01.13Regulamin Szkolnego Konkursu Logicznego Myślenia

 

„Łamigłówki Mądrej Główki”

dla uczniów klas I i II

 

 

I.  Nazwa konkursu: Szkolny Konkurs Logicznego Myślenia – „Łamigłówki Mądrej Główki”.

 

II.  Cele konkursu:

    1)  Celem organizowanego konkursu logicznego myślenia jest wyłonienie tych uczniów, którzy:

    ●  dostrzegają i umiejętnie stosują zasady i prawidłowości matematyczne,

    ●  wykazują się umiejętnością logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania oraz wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów.

    2)  Jego przeprowadzeniu powinno towarzyszyć:

    ●  zachęcanie uczniów do ćwiczenia i poszukiwania rozwiązań problemów logicznych, matematycznych czy technicznych,

    ●  uwrażliwienie dzieci na problematykę zadaniową,

    ●  dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągniętego sukcesu,

    ●  zachęcenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.

 

III.  Zasady uczestnictwa:

    1)  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I i II szkoły podstawowej.

    2)  W konkursie biorą udział chętni uczniowie, którzy posiadają zdolności w rozwiązywaniu zadań na logiczne myślenie.

 

IV.  Przebieg / etapy/ konkursu:

 

Etap I  /Trening/

Karty treningowe rozdaje uczestnikom wychowawca, po otrzymaniu ich od organizatora konkursu:

    ●  14.01.2020 r. (wtorek) – uczniowie otrzymują do domu „Kartę treningową nr 1” – wraz z rodzicami rozwiązują poszczególne zadania i z rodzicami lub sami sprawdzają prawidłowość odpowiedzi – arkusz prawidłowych odpowiedzi będzie umieszczony 16.01.2020 r. na facebookowej stronie szkoły i tablicy ogłoszeń na parterze szkoły,

    ●  17.01.2020 r. (piątek) – uczniowie otrzymują do domu „Kartę treningową nr 2” – wraz z rodzicami rozwiązują poszczególne zadania i z rodzicami lub sami sprawdzają prawidłowość odpowiedzi – arkusz prawidłowych odpowiedzi będzie umieszczony 20.01.2020 r. na facebookowej stronie szkoły i tablicy ogłoszeń na parterze szkoły,

    ●  22.01.2020 r. (środa) – uczniowie otrzymują do domu „Kartę treningową nr 3” – wraz z rodzicami rozwiązują poszczególne zadania i z rodzicami lub sami sprawdzają prawidłowość odpowiedzi – arkusz prawidłowych odpowiedzi będzie umieszczony 23.01.2020 r. na facebookowej stronie szkoły i tablicy ogłoszeń na parterze szkoły.

 

 

Etap II  /Potyczki indywidualne/

 

    ●  Finał konkursu odbędzie się 12.02.2020 roku w sali nr 14 o godz. 15.30.

    ●  Każdy uczestnik indywidualnie rozwiązuje test, który zawiera zadania podobnego typu, jakie znajdowały się w kartach treningowych.

    ●  Czas rozwiązywania zadań wynosi 45-60 minut.

Ten etap wyłoni:

‑  „Arcymistrza Logicznego Myślenia”,

‑  „Mistrza Logicznego Myślenia”,

‑  „Wicemistrza Logicznego Myślenia”.

 

 

Etap III /Rozstrzygnięcie/

 

    ●  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16.02.2019 roku.

    ●  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły (zakładka „Konkursy”), facebooku oraz na gazetce szkolnej znajdującej się przy sali nr 3.

 

 

V.  Nagrody dla laureatów:

    1)  Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystego apelu na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

 

Organizatorki konkursu:

Paulina Mroczkowska i Izabela Świniarska