Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Regulamin Szkolnego Konkursu „Krzyżówka on-line dla uczniów klas pierwszych”

2020.04.29I. Cele konkursu:

-  rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiedzy uczniów z różnych dziedzin,

-  rozbudzanie dociekliwości intelektualnej i poznawczej uczniów,

-  stworzenie możliwości prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności, wykraczających poza program nauczania klasy pierwszej,

-  wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej,

-  rozwijanie twórczego myślenia.

 

II. Zasady uczestnictwa

1.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klasy I szkoły podstawowej.

2.  W konkursie biorą udział chętni uczniowie, którzy posiadają umiejętność rozwiązywania krzyżówek.

 

 

III. Przebieg konkursu:

Etap I

Od 27 do 30 kwietnia 2020 r. karty on-line z krzyżówką wysyła organizator na e-dziennik. Każdy z uczestników codziennie, po otrzymaniu karty, wysyła na pocztę e-mail organizatora (p.mroczkowska@sp2wronki.pl) zdjęcie z rozwiązaną krzyżówką, podpisaną (imię i nazwisko oraz klasa), do godz.20.00 (zdjęcia niepodpisane nie biorą udziału w konkursie).

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, uczestnik musi codziennie w wyżej wyznaczonym terminie wysłać do organizatora zdjęcie z krzyżówką on-line.

 

Etap II /Rozstrzygnięcie/

1.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 maja 2020 roku poprzez wylosowanie osób zgłaszających się codziennie z poprawnymi hasłami.

2.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Facebookowej szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

 

IV. Nagrody dla laureatów

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami, które będą do obioru w holu szkoły w dniu 6 maja 2020 r., a każdy z uczestników otrzyma drogą e-mailową Dyplom za uczestnictwo.

 

Organizator konkursu:

Paulina Mroczkowska