Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Medal KEN 2013

2013.11.06Pani Kazimiera Nowak, Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wniosek o nadanie medalu złożył Zarząd wronieckiego ZNP. Pani Kazimiera aktywnie działa w Związku i od 13 lat pełni funkcję prezesa. Wspiera nauczycieli w awansie zawodowym, organizuje pomoc prawną i socjalną. Organizuje dla oświatowego środowiska związkowego imprezy sportowe, kulturalne i integracyjne, m.in. od 2008 r. Okręgowy Turniej Kręglarski ZNP. Aktywnie włącza się w akcje podejmowane przez Zarząd Główny ZNP, uczestniczy w szkoleniach z prawa pracy, prawa związkowego i oświatowego.

W dniu 22 października 2013 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pani Kazimiera Nowak otrzymała z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, pani Elżbiety Walkowiak Medal KEN.