Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu

2014.02.20„OSZCZĘDZAJ W SKO!”

 

pod patronatem Banku Spółdzielczego we Wronkach 

 

  Organizatorzy konkursu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach we współpracy z Bankiem Spółdzielczym we Wronkach.

Cele konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja oszczędzania wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności: 

- propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO,
- upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, - popularyzowanie wiedzy o działalności banków spółdzielczych i Spółdzielczej Grupy Bankowej,
- pozyskiwanie uczniów jako przyszłych klientów banków spółdzielczych i Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od 28 stycznia do 21 lutego 2014 r.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą brać udział uczniowie należący do SKO i dokonujący wpłat na książeczki SKO, czyli aktywni członkowie SKO. 

Reguły konkursu

Wykonanie pracy plastycznej w formacie nie mniejszym niż A3 (wymiary 29,7 cm x 42 cm), propagującej ideę oszczędzania w SKO. Technika dowolna (np. malowanie kredkami, farbami plakatowymi, akwarelowymi). Na pracy muszą być obecne symbole SKO i SGB. Praca powinna zostać dostarczona przez uczestnika konkursu opiekunowi SKO do dnia 21 lutego 2014 r.

Regulamin konkursu znajduje się również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w zakładce „SKO”.

 

 

Zasady punktacji konkursu

 Ocenie będą podlegać: 

- zgodność z tematyką,
- pomysł, niekonwencjonalne podejście do tematu,
- estetyka pracy,
- samodzielność.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I – klasy I – III
II – klasy IV - VI

Podsumowanie konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 lutego 2014 r.

Skład komisji konkursowej ustali dyrektor szkoły.

Fundatorem nagród konkursu jest Bank Spółdzielczy we Wronkach.

 O rodzaju nagród w konkursie zadecyduje ostatecznie Zarząd Banku Spółdzielczego we Wronkach.