Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

„Razem tworzymy lepszy Internet”

2014.03.23 Dnia 11 lutego, w ponad 100 krajach na świecie obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. Tegoroczne hasło przewodnie „Razem tworzymy lepszy Internet” zwraca uwagę internautów na pozytywne aspekty korzystania z sieci i ich udział w tworzeniu wirtualnego świata.

W Polsce DBI organizowane jest od 2005 r. przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (Fundacja Dzieci Niczyje oraz NASK), a jego Głównym Partnerem jest Fundacja Orange. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, mająca na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Od stycznia  do   marca  2014 r. w naszej szkole trwały lokalne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu  przyczyniające się do zwiększania poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników Internetu, zwiększaniu społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji.

Wśród podejmowanych działań priorytetem była edukacja  dzieci  w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

W ramach projektu „Bezpieczny Internet” uczniowie uczestniczyli  w  zajęciach  komputerowych opartych na scenariuszach projektów  edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem w Sieci.

Podczas zajęć uczniowie dowiadywali się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa, poznali zasady netykiety.

Uczniowie byli  zapoznawani  ze stronami: www.dbi.pl, www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.bezpiecznyinternet.pl .

Dodatkowo uczniowie mieli  możliwość uczestnictwa  w internetowych kursach

e-learningowych (http://fdn.pl/kursy/ ).

Dnia 4 marca odbył się apel o charakterze ogólnoszkolnym przygotowany przez uczniów klas:  4A, 4B i 6C pod opieką nauczycielki Anety Rakowicz. Podczas apelu zostały przedstawione  zagrożenia płynące z bezmyślnego korzystania z Internetu, zasady bezpieczeństwa w sieci, wyświetlono film „Cyberprzemoc – to Ty możesz to przerwać”, który został zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze.

Odbyły się konkursy informatyczne:

 - na najciekawszy plakat na temat bezpiecznego Internetu, który miał być ostrzeżeniem dla innych lub pokazywać zalety Sieci,

- na najciekawszą prezentacje multimedialną „Internet – to twój wróg, czy przyjaciel?” wskazującą zalety i wady Internetu.

Prace konkursowe zostały zaprezentowane na gazetkach ściennych.