Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Rekolekcje

2014.04.04„Jan Paweł II Wielki Papież, Święty Człowiek” to temat tegorocznych Szkolnych Rekolekcji Wielkopostnych, które odbywały się od 12 do 14 marca.

W pierwszym dniu dzieci miały możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej, z narracją i muzyką, przedstawiającej życie i działalność Papieża Polaka. Uczestniczyły również w nabożeństwie – czuwaniu z Janem Pawłem II przed Najświętszym Sakramentem, które zakończyło się Litanią do Wszystkich Świętych i modlitwą za wstawiennictwem          bł. Jana Pawła II. Następnie uczniowie klas starszych poprowadzili drogę krzyżową w duchu dialogu z cierpiącym Jezusem pt.: „Idę z Tobą Jezu, Drogą Krzyżową”. Zaproszeni goście, bracia Franciszkanie, wygłosili dla uczniów krótką konferencję na temat świętości                 w codziennym życiu.

W drugim dniu rekolekcji chętni uczniowie klas od IV do VI uczestniczyli w Konkursie Wiedzy o bł. Janie Pawle II. Pozostali uczniowie klas od I do VI pod opieką wychowawców wykonywali prace plastyczne związane tematycznie z bł. Janem Pawłem II. Dla uczczenia osoby Wielkiego Papieża i Świętego Człowieka  uczniowie klas V i VI przygotowali  montaż słowno - muzyczny z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II pt.: „Ja też lękam się o swoją świątobliwość”,  który zaprezentowali całej społeczności szkolnej.

Trzeci dzień rozpoczął się od  sakramentu pojednania. Następnie uczniowie wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej, podczas której dziękowali za dar życia i świętości bł. Jana Pawła II oraz wspaniale przeżyte rekolekcje. Podsumowaniem było wręczenie dyplomów i nagród laureatom Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II.

Dziękuję bardzo wszystkim za współpracę.

                                                                                                          Hanna Janicka