Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Problem z głowy

2014.06.24Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w II edycji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Problem z głowy”. Program jest skierowany do uczniów z klas I-VI szkół podstawowych. Ma na celu zachęcenie uczniów i rodziców do podjęcia działań, które skutecznie będą zapobiegać szerzeniu się wszawicy w placówkach oświatowych. Brak odpowiedniej edukacji w zakresie profilaktyki wszawicy powoduje niepotrzebny stres wśród rodziców i potęguje wstydliwość środowisk dotkniętych tą chorobą. Celem programu jest uświadomienie rodziców, jak przeciwdziałać wszawicy oraz jak z nią prawidłowo postępować. Program rozpocznie się we wrześniu 2014r. Uczniowie i rodzice otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne.