Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Przegląd Teatralny

2014.06.30Nie lada wyzwaniem stał się Przegląd Teatralny.  Zaplanowany na 13 czerwca 2014 r. stał się imprezą towarzyszącą Świętu Szkoły i Festynowi Kornelówki. Na zaproszenie odpowiedziały 3 szkoły. Ponownie SP 80 z Poznania, Szkoła Podstawowa ze Skwierzyny oraz Szkoła Podstawowa z Kruszewa.  Oczywiście swoją inscenizację przygotowali też młodzi aktorzy z SP2 we Wronkach. Każdy zespół przedstawił ok. 15-minutową inscenizację opartą na wybranej powieści słynnego pisarza. Artyści przywieźli ze sobą własne scenografie, kostiumy, rekwizyty. W ciszy i skupieniu publiczność z SP2 w sali kinowej WOK-u przeszło godzinę towarzyszyła postaciom bohaterów K. Makuszyńskiego. Szczególnie atrakcyjną słowno – muzyczną inscenizację pokazała Szkoła Podstawowa nr 80 z Poznania pt. „Urodziny Pana Kornela”. Pozostałe szkoły wystawiły: Szkoła Podstawowa z Kruszewa „Listy Ewy”,  Zespół Edukacyjny w Skwierzynie – „Dzień Doktora Lipienia”, SP2 z Wronek „Złote serce Irenki”. Wszystkie szkoły uczestniczące w Przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz grafiki przedstawiające budynek wronieckiej „dwójki”. Gościem honorowym na Przeglądzie Teatralnym był pan Zastępca Burmistrza, Robert Dorna.

Uczniowie ze szkół kornelowskich i ich opiekunowie zostali zaproszeni na poczęstunek i na tyle, na ile czas im pozwolił,  pozostali na Festynie i bawili się razem z uczniami z „dwójki”.

Wroniecka „dwójka” już otrzymała zaproszenie na rewizytę do Poznania i Skwierzyny.