Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Próbna ewakuacja

2014.09.2518 września 2014 r. zostało zarządzone praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji zgodnie z § 17 ust.1 i 2 Rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Ewakuacja przebiegła zgodnie ze szkolną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy Szkoły opuścili budynek w jedną minutę! Błyskawicznie pojawił się na boisku szkolnym wóz strażacki, drugi pojazd OSP zatrzymał się przy bramie wjazdowej na boisko. Strażacy z OSP Wronki sprawdzili, czy nikt nie pozostał w budynkach Szkoły. Jak zawsze uznanie dzieci zyskali strażacy - członkowie OSP, którzy sprawnie pokazali elementy akcji pożarniczej. 
Po sprawdzeniu obecności dzieci wróciły na zajęcia lekcyjne.