Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Święto Pieczonego Ziemniaka w klasie 5C

2014.10.02Uczniowie klasy 5c Świeto Pieczonego Ziemniaka, połączone z Dniem Chłopca, obchodzili pod zabytkową wieżą ciśnień. Miejsce to stało się inspiracją do poszerzenia wiedzy na temat historii naszej małej ojczyzny. W słoneczne popołudnie pod kierownictwem pana Piotra Pojaska wzięliśmy udział w grze terenowej, podczas której pojawiło się wiele ciekawych zadań matematyczno-historyczno-detektywistycznych.

Rodzicom, panu Pojaskowi, pani Garsteckiej oraz trenerom dziękuję za zaangażowanie przy organizacji imprezy.

Wychowawca klasy Alicja Raś