Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Debata w klasie 5b

2014.12.0127 listopada 2014 r. odbyła się debata w klasie 5B, której celem było stworzenie  klasowego Kodeksu 2.0 - czyli zasad korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).

Do debaty uczniowie zostali przygotowani na oddzielnym spotkaniu, podczas którego poinformowałam dzieci  o idei programu „Szkoła z klasą 2.0” oraz celu stworzenia Kodeksu 2.0. Wyjaśniliśmy sobie co to znaczy kodeks,  zasady. Dyskutowaliśmy na temat wykorzystania TIK w szkole, przypominaliśmy sobie zasady netykiety oraz bezpieczeństwa w Internecie. Uczniowie podzieleni na dwie grupy tworzyli własny kodeks.

Podczas wspólnej debaty  uczniowie prezentowali swoje propozycje .Wyrażali swoją opinię na temat  konkretnej zasady.  Następnie odbyło się głosowanie nad poszczególnymi punktami tworzonego kodeksu . Po prezentacji uczniowskich pomysłów  ustaliliśmy wspólny klasowy kodeks. 

Praca w grupach była bardzo owocna. Uczniowie chętnie wypowiadali się o roli TIK w szkole.

A.Rakowicz