Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Na lekcjach historii

2012.12.02W listopadzie uczniowie klas V przygotowali i zaprezentowali na lekcjach historii inscenizacje wybranych mitów starożytnych Greków i Rzymian. W krótkich scenkach starali się wiernie przedstawić wizerunek swoich bohaterów, przybliżyć ich czyny opiewane w pieśniach i mitach.