Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Wizyta klas drugich w PSZOK

2015.02.1004 i 05 lutego klasy drugie: A, B, C, naszej szkoły wybrały się na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wronkach. W PSZOK urzędnik zajmujący się gospodarowaniem odpadami opowiedział dzieciom o tym, co może trafiać do poszczególnych pojemników i kontenerów. Mówił też o segregacji w domu i recyklingu. Następnie w ratuszu uczniowie spotkali się z wiceburmistrzem Robertem Dorną, który zadawał dzieciom pytania dotyczące gospodarowania odpadami. Na koniec uczniowie dwójki otrzymali upominki w postaci małych pojemników na śmieci. Dzieci były bardzo zadowolone z wizyty. Bogatsze o większą wiedzę na temat segregacji odpadów i jej roli w ochronie środowiska wróciły do szkoły.
Bożena Turkowska