Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Dziękujemy za pomoc

2015.04.21 

 

 

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Małgorzacie Andrzejczak-Skrzypczak za organizację wyjazdu grupy młodzieży do Wartosławia, w celu pomocy przy porządkowaniu cmentarza ewangelickiego.

 

 

 

Dziękujemy uczniom  klasy VI b i nauczycielce historii, pani Marii Ignaszczak, za solidną pracę  w czwartkowe popołudnie, 16 kwietnia 2015 r.

Wraz z nadejściem wiosny, usunięcie olbrzymiej ilości liści jest konieczne dla prawidłowej wegetacji trawy i kwiatów na mogiłach. Dzięki Waszej pomocy, duża część roślin, na uratowanym w 2011 roku cmentarzu, może już rozwijać się prawidłowo.

Wierzymy, że czas przeznaczony na pracę, połączony z poznaniem działalności  społecznej TMZW i historii tego miejsca, zostanie wykorzystany w dalszej edukacji młodzieży.

W imieniu Zarządu TMZW – Krystyna Tomczak