Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Terenowa gra edukacyjna

2015.05.14 W piątek 8 maja uczniowie naszej szkoły brali udział w Terenowej Grze Edukacyjnej „Historia, która uczy – II wojna światowa, zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej, Wroniecki Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i Gminy Wronki, IPN Oddział w Poznaniu i 5. Wroniecką Drużynę Harcerską „Czerwone Berety”. Gra terenowa uświetnić miała 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej, a patronat nad tą uroczystością objął burmistrz Wronek.

W zabawie udział wzięło 13 trzyosobowych zespołów ze szkół znajdujących się
na terenie gminy Wronki. Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły: grupa I, czyli Julia Stachowiak, Natalia Szablewska i Sara Bartkowiak z klasy VIa pod opieką p. Marii Ignaszczak, oraz grupa II, w skład której weszli: Katarzyna Kwaśna, Adrianna Szablewska
i Marek Regdosz z klasy VIb, a opiekunem grupy była p. Eliza Paszyk. Zadaniem grup było dotarcie do dziesięciu punktów zaznaczonych na mapie, a usytuowanych w pobliżu tablic upamiętniających ofiary II wojny światowej. W każdym z punktów należało odpowiedzieć
na dwa pytania z historii (jedno dotyczyło historii ogólnej, drugie – historii Wronek) oraz wykonać zadanie sprawnościowe. Na ten edukacyjny spacer po Wronkach uczniowie mieli prawie 4 godziny.

Nagrody przyznawano w trzech kategoriach wiekowych: dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Poziom był bardzo wyrównany: aż trzy drużyny reprezentujące szkoły podstawowe zdobyły po 28 punktów i w związku z tym należało przeprowadzić dogrywkę. Nasi uczniowie wykazali się ogromną wiedzą historyczną. Ostatecznie rywalizację wygrał zespół ze szkoły w Nowej Wsi, drugie miejsce zajęła grupa I z naszej szkoły, na trzeciej pozycji uplasowała się również nasz reprezentacja – grupa II.

Po zakończeniu konkursu uczniowie z nauczycielami spotkali się pod pomnikiem
na Rynku, by oddać cześć poległym za wolność Ojczyzny. Obecni byli również przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, samorządu wronieckiego i harcerzy.

Gra terenowa to ciekawa i atrakcyjna dla młodzieży lekcja lokalnej historii. Maszerując ulicach naszego miasta, nie tylko ciekawie spędzali to piękne, piątkowe przedpołudnie, ale przede wszystkim mogli przyjrzeć się miejscom związanym z naszą historią, wokół których na co dzień przechodzi się obojętnie, i oddać się refleksji na temat naszej przeszłości.