Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Luty miesiącem bezpiecznego Internetu

2013.02.10W miesiącu lutym nasza szkoła realizowała projekt edukacyjny „Bezpieczny Internet”. Założeniem projektu jest systematyczne i długofalowe przekazywanie i przypominanie treści związanych z bezpieczeństwem w sieci, a w efekcie zwiększenie świadomości ucznia, jako użytkownika systemu komputerowego.

W ten sposób dołączyliśmy do inicjatywy Komisji Europejskiej-Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI), której głównym celem i założeniem jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”.

DBI 2013 zostało objęte honorowym patronatem przez Krystynę Szumilas, minister edukacji narodowej. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

W ramach projektu „Bezpieczny Internet” uczniowie klas I - III   uczestniczyli w zajęciach komputerowych opartych na scenariuszach projektów edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem w Sieci: „Necio.pl - zabawa w Internet", „Owce w Sieci”, „Przygody Plika i Foldera w Sieci”, natomiast uczniowie klas IV-VI realizowali projekty: „Sieciaki", „Zuźka i Tunio poznają Internet" i „321 Internet". Uczniowie zapoznani zostali ze stronami: www.dbi.pl, www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.bezpiecznyinternet.pl .

Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w internetowych konkursach, quizach i kursach e-learningowych (http://fdn.pl/kursy/ ).

Podczas zajęć uczniowie dowiadywali się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci, poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa, poznali zasady kulturalnego zachowania w Internecie.

Uczniowie klasy 5a,b,c i 4 b pod opieką nauczycielek : p. A.Rybarczyk i p. A.Rakowicz przygotowali apel o charakterze ogólnoszkolnym, na którym zostały omówione zagrożenia płynące z bezmyślnego korzystania z Internetu, wyświetlony został film mówiący o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie w formie dialogu przekazywali przestrogi przed niebezpieczeństwami, jakie można spotkać w Internecie oraz jak się przed nimi obronić.

Dodatkowo uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w szkolnym konkursie informatycznym pod hasłem : „Komputer – przyjaciel czy wróg?” .

A. Rakowicz