Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Opis projektu

2016.10.17Nasza Szkoła  właśnie dołączyła do projektu „Wielkoduchy”, który powstał w odpowiedzi na problem związany z ograniczoną aktywnością społeczną u najmłodszych uczniów. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu uczniowie naszej szkoły będą się mogli przekonać:

  • jak wiele można zyskać pomagając innym,
  • jak ważną rolę w życiu społecznym odgrywa wrażliwość, empatia i pomoc drugiemu człowiekowi.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO z siedzibą w Poznaniu, współfinansowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 


Opis projektu


Głównym założeniem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej 600 uczniów i uczennic z 30 szkół podstawowych z Wielkopolski i zaangażowanie ich w pracę wolontariacką. W szkołach przy wsparciu projektodawcy uruchomione zostaną Szkolne Kluby Wielkoducha a do ich prowadzenia przeszkolony zostanie nauczyciel – opiekun SKW.

 

Realizator projektu:

Stowarzyszenie CREO

ul. Sieniewicza 13/3

60-813 Poznań

www.centrumcreo.pl

 

 

Cele projektu:

 

*    zachęcenie dzieci do podejmowania inicjatyw społecznych;

*    wsparcie szkół w tworzeniu samodzielnych Szkolnych Klubów Wielkoducha;

*    przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli opiekunów młodych wolontariuszy;

*    promowanie idei wolontariatu, wielkoduszności oraz samoistnej chęci pomagania innym.Działania Szkolnych Klubów Wielkoducha:


Szkolny Klub Wielkoducha będzie realizował inicjatywy wolontariackie na rzecz instytucji społecznych lub całej społeczności. Włączymy się również w akcje ogólnokrajowe takie, jak:

*    udział w projekcie „Wszystkie Kolory Świata”

*    zbiórka funduszy w ramach WOŚP,

*    zbiórka karmy dla zwierząt.

 

Patronaty:

 

Opiekunem Szkolnego Klubu Wielkoducha w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach są p. Elwira Garstecka oraz p. Beata Grabowska.

 

 

Patronaty:


Projekt został objęty honorowym patronatami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pani Elżbiety Walkowiak, Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania.