Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Opis innowacji

2016.12.06         " Ocalić od zapomnienia, wielokulturowe tradycje żywieniowe Wielkopolski"

 

        Grupa docelowa uczniowie klas III-VI w ramach koła Wariacje kulinarne i Aktywu bibliotecznego. Działania projektowe obejmować będą dyskusje , debaty, przygotowywanie gazetek tematycznych, prezentacji multimedialnych, konkursów, apeli i spotkań, wyjazdy do wybranych muzeów, warsztaty kulinarne, zajęcia z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w Chojnie,w Technikum Gastronomicznym w Pniewach oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Z efektami pracy zapoznani zostaną nie tylko uczniowie i ich rodzice, ale także społeczeństwo wronieckie.

Cele ogólne:

Ocalenie od zapomnienia tradycji kuchni wielkopolskiej, charakterystycznych dla niej potraw i zwyczajów żywieniowych ludności tego regionu, nazw gwarowych związanych z kuchnią i pożywieniem, a także legend i podań dotyczących żywienia, np. legenda o powstaniu Rogala Marcińskiego. Ponadto kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i promowanie zdrowego stylu życia oraz wzbogacenie wiedzy o regionie Wielkopolski.