Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach
Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Kalendarium

 

KALENDARIUM 2017/2018

I PÓŁROCZE

 4 września 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

14 września 2017 r.

Zebrania klasowe rodziców

18 września 2017 r. Zebranie Rady Rodziców - godz.18.00

19 października 2017 r.

"Drzwi otwarte"-Indywidualne spotkania z rodzicami – od godz. 17.00 do 18.30

28 listopada 2017 r.

Zebrania klasowe rodziców

22 grudnia 2017 r.

 

Informacja o proponowanych ocenach śródrocznych– niedostatecznych i o zagrożeniu brakiem klasyfikacji

20, 21, 22 grudnia Rekolekcje szkolne

23 – 31 grudnia 2017 r.

Przerwa świąteczna

8 stycznia 2018 r.

Informacja o pozostałych proponowanych ocenach śródrocznych

19 stycznia 2018 r.         

Wystawienie ocen śródrocznych

21 stycznia 2018r.
Zakończenie I półrocza


II PÓŁROCZE

 

22 stycznia 2018 r.

Rozpoczęcie II półrocza

23 stycznia 2018 r. Rada klasyfikacyjna za I półrocze  

25 stycznia 2018 r.

Zebrania klasowe rodziców-wywiadówki

12  – 25 lutego 2018 r.

Ferie zimowe

20 marca 2018 r.

"Drzwi otwarte"- Indywidualne spotkania z rodzicami           

od godz. 17.00 do 18.30

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia 2018 r.

Zebrania klasowe rodziców

18 maja 2018 r.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych – niedostatecznych i o zagrożeniu brakiem klasyfikacji

28 maja 2018 r.

Informacja  o pozostałych proponowanych ocenach rocznych

29 maja 2018r. "Drzwi otwarte" - Indywidualne spotkania z rodzicami od godz. 17.00 do 18.30

11 czerwca 2018 r.

Wystawienie ocen rocznych

15 czerwca 2018 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna-klasyfikacja roczna

22 czerwca 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.
Ferie letnie
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone w porozumieniu z RR i SU 2 i 4 maja 2018 r. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla chętnych uczniów
1 czerwca 2018 r.- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla chętnych uczniów