Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Kalendarz

 

KALENDARZ roku szkolnego 2018/2019

I PÓŁROCZE

 3 września 2018 r.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

13 września 2018 r.

Zebrania klasowe rodziców

18 września 2018 r. Zebranie Rady Rodziców o godz.18.00
12 października 2018 r. Dzień Edukacji Narodowej

17 października 2018 r.

"Drzwi otwarte"-Indywidualne spotkania z rodzicami – od godz. 17.00 do 18.30

6 grudnia 2018 r.

Zebrania klasowe rodziców

7 grudnia 2018 r.

 

Informacja o proponowanych ocenach śródrocznych– niedostatecznych i o zagrożeniu brakiem klasyfikacji

14 grudnia 2018r.
Informacja o pozostałych proponowanych ocenach śródrocznych

24-31 grudnia 2018r.

Przerwa świąteczna

3 stycznia 2019 r.

Wystawienie ocen półrocznych

10 stycznia 2019 r.         

Rada klasyfikacyjna za I półrocze

13 stycznia 2019r.
Zakończenie I półrocza


II PÓŁROCZE

 

14-27 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe

29 stycznia 2019 r. Zebrania klasowe rodziców-wywiadówki

21 marca 2019 r.

"Drzwi otwarte"- Indywidualne spotkania z rodzicami - od godz. 17.00 do 18.30

15-17 kwietnia 2019r.

Rekolekcje wielkopostne

18  – 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

30 kwietnia 2019 r.

Zebrania klasowe z rodzicami
23 maja 2019r. "Drzwi otwarte" - Indywidualne spotkania z rodzicami- od godz. 17.00 do 18.30

24 maja 2019 r.

Informacja o proponowanych ocenach rocznych – niedostatecznych i o zagrożeniu brakiem klasyfikacji

29 maja 2019 r.

Informacja  o pozostałych proponowanych ocenach rocznych

6 czerwca 2019 r.

Wystawienie ocen rocznych

13 czerwca 2019 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna-klasyfikacja roczna

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

24 czerwca - 31 sierpnia 2019r.
Ferie letnie
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
2 listopada 2018 r. oraz 2 maja 2019 r. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla chętnych uczniów