Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Psycholog/Pedagog szkolny

Psycholog / pedagog szkolny: Elwira Garstecka

kontakt: e.garstecka@sp2wronki.pl  

 

 

 

PLAN PRACY

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 12.30

8.00 – 11.45

8.00 – 11.45

12.45 – 14.15 

9.00 – 14.15

8.00 – 10.45

 

Zajęcia, które realizuję z dziećmi to: 

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne: przeznaczone są dla uczniów doświadczających trudności w nauce powodowanych m. in. deficytami funkcji percepcyjnych i motorycznych (wzrokowych, słuchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej...), zaburzeniami procesu lateralizacji, czy też zaburzeniami koncentracji uwagi.

 

Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne „Ortograffiti” kl. IV - VI: pomagają uczniom przezwyciężyć trudności w nauce czytania i pisania oraz koncentrują się na przypomnieniu i utrwaleniu zasad ortograficznych, kształceniu i sprawdzeniu umiejętności czytania ze zrozumieniem,  rozwijaniu form wypowiedzi pisemnej i ustnej.

 

Szkolny Klub Gier Planszowych: Mądrze wybrane gry to doskonałe narzędzie rozwoju dziecka. Granie może mieć wpływ na rozwój wielu funkcji psychicznych i społecznych małego człowieka, rozwijają mowę, pozwalają zwiększyć koncentrację dziecka, uczą przestrzegania reguł, liczenia, grupowania, rozpoznawania kształtów, cyfr i liter, spostrzegawczości...

 

Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej: Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami.

 
 

 

 

Procedura badania dziecka w PPP

 

Wskazówki dla uczących się