Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach
Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Psycholog/Pedagog szkolny


Psycholog: Elwira Garstecka

kontakt: e.garstecka@sp2wronki.pl  

 


PLAN PRACY

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

9.30 – 13.30

--------

11.30 – 15.30

--------

9.30 – 13.30

 

 

Pedagog: Małgorzata Pomianowska

kontakt: m.pomianowska@sp2wronki.pl 

 

PLAN PRACY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10.30 – 14.00

7.30 – 13.00

7.30 – 13.00

7.30 – 13.00

8.00 – 11.00

 

 

Logopeda: Małgorzata Klepacka

PLAN PRACY

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 14.00

-----

-----

-----

----- 

ZAJĘCIA, KTÓRE REALIZUJĘ Z DZIEĆMI TO:

§  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne: przeznaczone są dla uczniów doświadczających trudności w nauce powodowanych m. in. deficytami funkcji percepcyjnych i motorycznych (wzrokowych, słuchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej...), zaburzeniami procesu lateralizacji, czy też zaburzeniami koncentracji uwagi. Prowadzone są przy użyciu różnorodnych metod pracy: opartych na praktycznej działalności ucznia, obserwacji, słowie oraz metod aktywizujących (przede wszystkim gier dydaktycznych).

§  Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne „Ortograffiti” kl. IV - VI: pomagają uczniom przezwyciężyć trudności w nauce czytania i pisania oraz koncentrują się na przypomnieniu i utrwaleniu zasad ortograficznych, kształceniu i sprawdzeniu umiejętności czytania ze zrozumieniem,  rozwijaniu form wypowiedzi pisemnej i ustnej.

§  Szkolny Klub Gier Planszowych: Mądrze wybrane gry to doskonałe narzędzie rozwoju dziecka. Granie może mieć wpływ na rozwój wielu funkcji psychicznych i społecznych małego człowieka, rozwijają mowę, pozwalają zwiększyć koncentrację dziecka, uczą przestrzegania reguł, liczenia, grupowania, rozpoznawania kształtów, cyfr i liter, spostrzegawczości...


PROCEDURA BADANIA DZIECKA W PORADNI