Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach
Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Świetlica

 

Godziny otwarcia świetlicy w roku szkolnym 2017/2018

 

Poniedziałek

6:45 – 16:45

Wtorek


6:45 – 16:45

 

Środa


6:45 – 16:45

 

Czwartek


6:45 – 16:45

 

Piątek


6:45 – 16:45

 

 

Wychowawcy w świetlicy:

Katarzyna Trojanek

Anna Pietrzak

Weronika Barłóg

Kazimiera Nowak

Justyna Dojas


 

   

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 

Cele i zadania świetlicy szkolnej:

Celem ogólnym jest zapewnienie uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły, zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

 

Zagadnienia szczegółowe:

Świetlica szkolna realizuje zadania wychowawczo - opiekuńcze poprzez:

 

Założenia organizacyjne:

 1. Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest wniosek rodziców lub opiekunów prawnych spisany i wypełniony według ustalonego wzoru.

 2. Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej sprawują wychowawcy świetlicy.

 

Reguły obowiązujące w świetlicy

 1. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi, ponieważ to od nas samych zależy, czy będziemy się dobrze w świetlicy czuli.

 2. Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sali. nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier.

 3. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem oraz wychowawcą podczas prowadzenia zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych.

 4. Wypełniamy wszystkie polecenia wychowawców

 5. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam

 6. Nie wychodzimy z sali bez zgody wychowawcy.

 7. Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i jesteśmy zawszę w zasięgu wzroku wychowawców podczas pobytu na boisku.

 8. Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek.

 9. Przed posiłkiem, po zajęciach oraz po przyjściu ze spaceru lub boiska starannie myjemy ręce

 10. Uczniowie zgłoszeni przez rodziców punktualnie przychodzą na zajęcia świetlicowe,

 

 

Nagrody i kary.

 

Nagrody:

 1. Pochwała wychowawcy świetlicy

 2. Wyróżnienie przez wychowawcę na forum świetlicy

 3. Dyplom

 4. Nagroda rzeczowa

 5. Wyróżnienie na forum szkoły

 

Kary:

 1. Upomnienie wychowawcy świetlicy

 2. Nagana udzielona przez wychowawcę na forum świetlicy

 3. Powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy

 4. Powiadomienie dyrekcji szkoły

 5. Wypisanie ze świetlicy szkolnej

 

Nadzór nad świetlicą sprawuję dyrektor szkoły.

PLAN DOWOZÓW UCZNIÓW ZE STRÓŻEK W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY ODJAZDU ZE STRÓŻEK

GODZINY ODJAZDU ZE SZKOŁY

poniedziałek

 

 

7.35- 7.45

13.30

wtorek

14.30

środa

13.30

czwartek

14.30

piątek

13.30