herb

Dziennik elektroniczny

W kolejnym roku szkolnym całkowicie zrezygnowano z papierowych dzienników na rzecz    e-dziennika. Zmiana ta wymagała zapewnienia komputerów stacjonarnych w każdej sali lekcyjnej.

Skip to content