herb

Komunikat

Informujemy, że poniedziałek 31 października 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w ramach pracy świetlicy szkolnej, która będzie czynna od godz. 7.00 do godz. 14.30. Warunkiem uczestnictwa w tych zajęciach jest pobranie ze strony internetowej zgłoszenia, wypełnienie go zgodnie z zapotrzebowaniem i zwrot (skan na adres mailowy: sekretariat@sp2wronki.pl) lub osobiście do skrzynki przy drzwiach wejściowych do szkoły, w terminie do 26 października.

Karta zgłoszenia do świetlicy-31 X 2022

Zobacz również:

Żywy portret Świętego
Czytaj więcej
Muzyczny debiut naszych pierwszaków
Czytaj więcej
Robimy masło! Klasy piąte w Muzeum Ziemi Wronieckiej
Czytaj więcej
Skip to content