herb

Lata 1987 – 1999 – XXX NAUKA W DWÓCH BUDYNKACH/WYŻ DEMOGRAFICZNY

Dnia 1 września 1987r. po 11 latach wytężonej pracy, pracy w której nie liczyła godzin a szkoła stała się jej domem p. mgr Krystyna Tomczak przestaje pełnić funkcję dyrektora szkoły.  Był to czas szeregu inicjatyw i działań . Dzięki nieustępliwości, niezrażaniu się przeciwnościami i trudnościami bardzo zmieniło się ,,oblicze” budynku szkolnego i obejścia szkoły. Zmianie uległ również sposób pracy szkoły, która oprócz dbałości o wyposażenie uczniów w przewidzianą programem nauczania wiedzę, uczyła swoich wychowanków szeroko pojętego współdziałania, była otwarta na środowisko, kontakty z innymi szkołami. 

Nowym dyrektorem została p. mgr Ewa Łakoma, która dotychczas pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Stanowisko zastępcy objęła p. mgr Maria Woźniak.            

Od października 1986 r. do końca grudnia 1989r. w budynku szkoły funkcjonowała filia Szkoły Muzycznej w Szamotułach. 

Budynek szkoły stał się zbyt ciasny, gdyż pod koniec lat osiemdziesiątych w 10 salach uczyły się  średnio 22 oddziały, czyli około sześciuset uczniów, dlatego też nauka trwała od godz. 8:00 do godz. 18:05, tj. na dwie i pół zmiany. Od dn. 25 września 1989r. uczniowie klas pierwszych i drugich a  w następnym roku również klas trzecich uczyli się w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, który nazwano ,,małą szkołą”. 

Od 1990r. wprowadzono nową skalę ocen – szóstka  to ocena celująca, piątka – bardzo dobra,  czwórka–  dobra,  trójka  –  dostateczna,  dwójka–  mierna  (obecnie  dopuszczająca),  jedynka – niedostateczna. W tym roku również wprowadzono naukę religii w szkole. 

Skip to content