Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Opis innowacji

2018.10.08Innowacja pedagogiczna „Nie łam się – trzymaj się prosto!” - profilaktyka prozdrowotna

 

„Uncja środków zapobiegawczych jest

lepsza od tony środków leczniczych.”

Archibald Joseph Cronin

 

Niniejsza innowacja „Nie łam się – trzymaj się prosto!” jest odpowiedzią na zastraszające wyniki badań przeprowadzonej wśród dzieci – ponad 80 % badanych dzieci w wieku 6-7 lat ma wadę postawy, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej edukacji przedszkolnej oraz dla edukacji wczesnoszkolnej.

Nasza innowacja ma na celu szerzenie idei wykrywania, niwelowania i zapobiegania u najmłodszych uczniów wadom postawy z wykorzystaniem ciekawych ćwiczeń korekcyjnych oraz ćwiczeń śródlekcyjnych. Ma ona zachęcać i motywować rodziców oraz ich dzieci do dbania o prawidłową postawę ciała w czasie, gdy siedzą, stoją lub się ruszają.

Adresatami innowacji są dzieci z oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego (sześciolatki), uczniowie z klas pierwszych oraz rodzice dzieci z „zerówki” i klas pierwszych.

Czas realizacji innowacji obejmuje 8 miesięcy w roku szkolnym 2018/2019 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Działania innowacyjne rozpoczynają się od 1.10.2018 r., a kończą 10.05.2019 roku.

Na samym początku realizacji innowacji będą przeprowadzone przez specjalistów badania diagnostyczne dzieci 6- i 7-letnich pod kątem wystąpienia u nich określonej wady postawy.

Zajęcia innowacyjne będą odbywać się w ramach zajęć z gimnastyki korekcyjnej (co dwa tygodnie w czwartek od godz. 16.00 do godz. 16.45 w sali gimnastycznej), lekcji otwartej z zajęć korekcyjnych dla zainteresowanych rodziców, warsztatów dla dzieci i rodziców „Poćwicz ze mną mamo, tato”, pogadanki dla rodziców na temat prawidłowego odżywiania dzieci „Wiemy, co jemy”, wyjazdu na basen do Tarnowa Podgórnego.

Autorki innowacji:

Paulina Mroczkowska

Iwona Kruszona

Izabela Świniarska