Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Pasowanie na pierwszaka

2015.10.21Pasowania nadszedł czas,
będzie uczniem każdy z nas.
Z tej okazji przyrzekamy,
że się bardzo postaramy,
pilnie świat poznawać, 
dobry przykład innym dawać,
być pomocnym w domu , w szkole
i wypełniać ucznia rolę.
W Dniu Edukacji Narodowej nie tylko składano życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły.                                       Nasi  najmłodsi uczniowie z pięciu klas pierwszych złożyli  uroczyste ślubowanie, a następnie za sprawą ogromnego ołówka zostali włączeni do grona pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.  W uroczystości uczestniczyli ich rodzice, wychowawczynie, dyrekcja szkoły, nauczyciele i starsi koledzy.