Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

O projekcie

2016.10.28Od 1 września 2016r. nasza szkoła bierze udział w pilotażowym wdrażaniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Pilotaż programowania przygotowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem pilotażu jest wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania.

Umiejętność programowania jest uważana za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Rozwija logiczne i abstrakcyjne myślenie, układanie algorytmów, umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów. Buduje kompetencje przydatne na zajęciach z innych przedmiotów, jak i później w różnych zawodach, niekoniecznie informatycznych.

  „Programuję i Ja” to innowacja pedagogiczna z zakresu programowania realizowana w naszej szkole podczas zajęć pozalekcyjnych kół informatycznych.

W zajęciach uczestniczą uczniowie klas IV, V i VI, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i programowania.

 Głównym celem  zajęć koła informatycznego jest opanowanie umiejętności programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.

Ogólny cel kształcenia  wyznacza cele operacyjne, takie jak:

-        poznanie podstaw programowania w środowiskach Baltie i Scratch,

-        dążenie do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów,

-         pobudzanie zainteresowań i ukierunkowanie ich ciekawości poznawczej,

-         rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i  wnioskowania.

 

Program zajęć uwzględnia  treści proponowane w nowej podstawie programowej zajęć komputerowych.

Zajęcia kółka informatycznego odbywają się w 3 grupach 8 – osobowych w wymiarze 1 godziny tygodniowo i prowadzone są przez p. Alicję Raś i p. Anetę Rakowicz.

Dlaczego programowanie w języku Baltie i Scratch?

Są to programy, które w łatwy i przystępny sposób wprowadzają dzieci i dorosłych w świat programowania.

Baltie jest programem, który łączy klasyczne programowanie ze współczesnym środowiskiem graficznym. Główny bohater – mały czarownik Baltie , wprowadza w świat, w którym można nauczyć się nie tylko programować, lecz także rozwiązywać bardziej efektywnie niektóre zagadki z codziennego życia.

Scratch to narzędzie do nauki programowania stworzone specjalnie z myślą o najmłodszych użytkownikach. Nauka programowania bazuje na tworzeniu programu z bloczków, które uczą charakterystycznego dla programowania sposobu myślenia.