herb

Regulamin Szkolnego Konkursu Logicznego Myślenia „Łamigłówki Mądrej Główki” dla uczniów klas I i II

I.  Nazwa konkursu: Szkolny  Konkurs Logicznego Myślenia – „Łamigłówki Mądrej Główki”.

II.  Cele konkursu:

1.  Celem organizowanego konkursu logicznego myślenia jest wyłonienie tych uczniów, którzy:

 •  dostrzegają i umiejętnie stosują zasady i prawidłowości matematyczne,
 • wykazują się umiejętnością logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania oraz wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów.

2.  Jego przeprowadzeniu powinno towarzyszyć:

 • zachęcanie uczniów do ćwiczenia i poszukiwania rozwiązań problemów logicznych, matematycznych czy technicznych,
 •  uwrażliwienie dzieci na problematykę zadaniową,
 • dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągniętego sukcesu,
 • zachęcenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.

III.  Zasady uczestnictwa:

1.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klasy I i II szkoły podstawowej.

2.  W konkursie biorą udział chętni uczniowie, którzy posiadają uzdolnienia w rozwiązywaniu zadań na logiczne myślenie.

IV.  Przebieg /etapy/ konkursu:

Etap I  /Trening/

Karty treningowe rozdaje uczestnikom wychowawca, po otrzymaniu ich od organizatora konkursu:

 • 27.02.2023 r. (poniedziałek) – uczniowie otrzymują do domu „Kartę treningową nr 1” – wraz z rodzicami rozwiązują poszczególne zadania i z rodzicami lub sami sprawdzają prawidłowość odpowiedzi – arkusz prawidłowych odpowiedzi będzie umieszczony 1.03.2023 r. na facebookowej stronie szkoły i tablicy ogłoszeń na parterze szkoły,
 • 2.03.2023 r. (czwartek) – uczniowie otrzymują do domu „Kartę treningową nr 2” – wraz z rodzicami rozwiązują poszczególne zadania i z rodzicami lub sami sprawdzają prawidłowość odpowiedzi – arkusz prawidłowych odpowiedzi będzie umieszczony 6.03.2023 r. na facebookowej stronie szkoły i tablicy ogłoszeń na parterze szkoły,
 • 7.03.2023 r. (wtorek) – uczniowie otrzymują do domu „Kartę treningową nr 3” – wraz z rodzicami rozwiązują poszczególne zadania i z rodzicami lub sami sprawdzają prawidłowość odpowiedzi – arkusz prawidłowych odpowiedzi będzie umieszczony 9.03.2023 r. na facebookowej stronie szkoły i tablicy ogłoszeń na parterze szkoły.

Etap II  /Potyczki indywidualne/

 • Finał konkursu odbędzie się 10.03.2023 roku w sali nr 4 o godz. 14.00.
 • Każdy uczestnik indywidualnie rozwiązuje test, który zawiera zadania podobnego typu, jakie znajdowały się w kartach treningowych.
 • Czas rozwiązywania zadań wynosi 45 minut.

Ten etap wyłoni:

 • „Arcymistrza Logicznego Myślenia”,
 • „Mistrza Logicznego Myślenia”,
 • „Wicemistrza Logicznego Myślenia”.

Etap III  /Rozstrzygnięcie/

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.03.2023 roku.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły, facebooku oraz na gazetce szkolnej znajdującej się przy sali nr 3 (świetlicy).

V.  Nagrody dla laureatów:

1.  Zwycięzcy zostaną nagrodzeni w czasie uroczystego apelu na zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

Organizator konkursu:
Izabela Świniarska

Zobacz również:

Wycieczka klas 7A, 8A i 8B do do Palmiarni Poznańskiej oraz parku trampolin Stacja Grawitacja
Czytaj więcej
Święto liczby Pi.
Czytaj więcej
Wyjazd klas piątych do Poznania
Czytaj więcej
Skip to content