herb

Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego „Rusz głową” dla uczniów klas trzecich

* Celem konkursu matematycznego jest wyłonienie tych uczniów, którzy:

– potrafią prawidłowo wykonać obliczenia liczbowe,

– dostrzegają i umiejętnie stosują zasady i prawidłowości matematyczne,

– wykazują się umiejętnością logicznego myślenia oraz wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych.

* Organizacja konkursu – etapy:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap klasowy  przeprowadza nauczyciel uczący w danej klasie w dniu podanym przez organizatora – w listopadzie (22-26 listopada 2021 r.).

II etap szkolny odbędzie się w ostatnim tygodniu maja 2022 r.

Ten etap będzie jednocześnie etapem finałowym.

* Zasady ogólne konkursu:

1. Wychowawca otrzymuje od organizatora test matematyczny, który przeprowadza w swojej klasie.

2. Do drugiego etapu przechodzi 5 uczniów z każdej klasy, którzy w teście zdobyli największą liczbę punktów.

3. Laureaci rozwiązują test matematyczny. Drugi etap wyłoni zdobywców I, II, III miejsca.

W tym etapie zostaną przyznane tytuły:

Mistrz matematyki za I miejsce,

I Wicemistrz matematyki za II miejsce,

II Wicemistrz matematyki za III miejsce.

4. Skład Komisji Konkursowej to:

– przewodniczący/organizator konkursu,

– jeden nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

5. Po finale Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni (roboczych) sprawdza prace.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

7. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni na apelu podsumowującym w czerwcu 2022 r. Otrzymają nagrody książkowe i dyplomy uczestnictwa w konkursie.

8. Konkurs obejmuje treści kształcenia z edukacji matematycznej kl. III.

Organizator – Agnieszka Gołąbek

Zobacz również:

Gimnastyka, step
Czytaj więcej
Wróżby andrzejkowe IV b
Czytaj więcej
Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Czytaj więcej
Skip to content