Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Dokumenty szkolne

 

STATUT

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 
MISJA I KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

UBEZPIECZENIE NNW DLA UCZNIÓW

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROCEDERY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO WE WRONKACH

OSOBY I INSTYTUCJE, DO KTÓRYCH MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ O WSPARCIE W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH - ROK 2019/2020

PROCEDURY ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO WE WRONKACH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM EPIDEMII

PROCEDURY ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO WE WRONKACH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM EPIDEMII - AKTUALIZACJA 18.01.2021

ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY - 04.06.2021

 

RODO:

RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

RODO – DANE KONTAKTOWE IODO

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO WE WRONKACH