Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

O szkole

Szkoła uczestniczy w wielu programach promujących zdrowie, dobre nawyki żywieniowe, pasje sportowe.

Dzięki udziałowi w projektach edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych możemy lepiej uczyć i przygotowywać uczniów do udziału w życiu społecznym.

 

 

 

Program dla szkół ,,Owoce i warzywa w szkole”, ,,Mleko w szkole”

 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego ,, Programu dla szkół” pod patronatem Agencji Rynku Rolnego. Programem zostało objętych 342 uczniów klas I-V, których rodzice podpisali stosowną deklarację podczas spotkań klasowych w dniu 13 września 2018r. Wzorem ubiegłego roku uczniowie w ramach akcji będą  otrzymywać bezpłatnie 3 razy w tygodniu porcje świeżych warzyw i owoców oraz przetwory mleczne typu: mleko, jogurt, kefir.  Mamy nadzieję, że udział w tej akcji wpłynie pozytywnie na zmianę nawyków żywieniowych naszych dzieci.


   

 

Program realizowany przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Szamotułach

Celem programu „Trzymaj Formę!”

jest edukacja w zakresie trwałego kształtowaniaprozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocjęzasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Opiekunem programu w Szkole jest pani Iwona Kruszona

   

Promujemy też dobre nawyki oszczędzania dzięki partnerstwu z Bankiem Spółdzielczym we Wronkach.

Opiekunem SKO jest pani Ewa Gendera.

Więcej nt. SKO w zakładce „Nie tylko nauka”

 

 

 

Projekt edukacyjny „Lepsza szkoła” dla uczniów klas 4 - 6

 Nauczyciele matematyki uczestniczą w Projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła” pomagającym w lepszym przygotowaniu do sprawdzianu w zakresie matematyki. Projekt przygotowuje i realizuje Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

CERTYFIKAT