Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Ankiety

 

 

2020.02.09

Anonimowa ankieta - uczniowie klas V-VII „Jakie działania podejmuje szkoła w zakresie rozwijania u uczniów wiedzy i umiejętności służących samodzielnemu uczeniu się.” 1. Link ...

czytaj więcej »