Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

UKS

HISTORIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „WRONA” działającego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2  im. Kornela Makuszyńskiego we Wronkach.

*08.03.2001r. – zebranie założycielskie ; Prezesem została p. Ewa Łakoma

*15.03.2001r. – decyzją Starosty Szamotulskiego UKS „WRONA” został wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

CELEM UKS jest między innymi :

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego,

- upowszechnianie uprawiania różnych dyscyplin sportowych,

- angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności fizycznej,

- aktywne uczestnictwo w imprezach sportowych

 * styczeń 2013r. – reaktywowanie działalności UKS „WRONA” ; wybór nowych władz Zarządu UKS ; Prezesem została p. Iwona Kruszona ; uaktualnienie Statutu Klubu.

Główne cele UKS pozostają niezmienione ; szczególną uwagę zwrócono na rozwój piłki siatkowej.

*25.02.2013r. – w ramach umowy z Burmistrzem MIG Wronki  UKS otrzymał dotację w wysokości       5 tys. złotych na organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych.

                                       Powołano sekcję piłki siatkowej dziewcząt :

                                       - grupę klas I – II

                                       - grupę klas III

                                       - grupę klas V-VI

W roku 2013, 2014, 2015, 2016 UKS „WRONA” otrzymał dotację z Gminy Wronki na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Piłka siatkowa dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Wronki”. W ramach realizacji w/w zadania organizowane są zajęcia dla najmłodszych adeptów piłki siatkowej, turnieje z udziałem dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Dzięki dotacji z Gminy Wronki UKS „WRONA” wzbogacił się o sprzęt treningowy m.in. piłki, trenażery, nowe siatki i słupki. Zawodnicy reprezentujący UKS „WRONA” występują w nowych strojach.