Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Wielkoduchy

Harmonogram działań w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram działań

Kodeks etyczny wolontariusza

 

O projekcie …

Projekt Wielkoduchy powstał w odpowiedzi na problem związany z ograniczoną aktywnością społeczną u najmłodszych uczniów. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu najmłodsi uczniowie będą mogli się przekonać, jak wiele można zyskać pomagając innym. Dzięki wspólnym akcjom oraz lekcjom prowadzonym przez wyszkolonych nauczycieli dzieci będą mogły przekonać się, jak ważną rolę w życiu społecznym odgrywa wrażliwość, empatia i pomoc drugiemu człowiekowi.

Misja

Wierzymy, że pomaganie ludziom powinno być naturalnym odruchem każdego człowieka. Dlatego poprzez tworzenie Szkolnych Klubów Wielkoducha chcemy uczyć dzieci empatii i chęci podejmowania inicjatyw społecznych.

Wizja

Naszą wizją jest stworzenie ogólnopolskiej sieci Szkolnych Klubów Wielkoducha zrzeszających uczniów, którzy chętnie podejmują inicjatywy zmierzające do zmiany swojego otoczenia na lepsze.

Cele:

*       zwrócenie uwagi na aktywność społeczną u najmłodszych uczniów,

*       zachęcenie dzieci do podejmowania inicjatyw społecznych,

*       wsparcie szkół w tworzeniu samodzielnych Szkolnych Klubów Wielkoducha,

*       przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli opiekunów młodych wolontariuszy,

*       promowanie idei wolontariatu, wielkoduszności oraz samoistnej chęci pomagania innym,

*       promowanie Stowarzyszenie CREO oraz Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej .