Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Projekt ,,Od Grosika do Złotówki"

Patronat honorowy nad projektem,, Od Grosika do Złotówki’’ objęło Ministerstwo Finansów. Organizatorami są: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Bankowcy dla Edukacji- Bakcyl.

Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej.

Obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw edukacji finansowej i bezpieczeństwa.

   W trakcie podróży z przewodnikiem- Grosikiem dzieci nauczą się, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

Styczeń- Bezpiecznie spędzamy ferie zimowe.

Luty- Dziękujemy ludziom, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo.

Marzec- Dbamy o swoje zdrowie.

Kwiecień- Bawimy się bezpiecznie.

Maj- Żyjemy w bezpiecznym środowisku.

Czerwiec- Bezpiecznie spędzamy wakacje.

Wrzesień- Jesteśmy bezpieczni w szkole i w drodze do szkoły.

Październik- Ubezpieczamy się przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń.

Listopad- Jesteśmy bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego.

Grudzień- Bezpiecznie spędzamy czas wolny w domu.

   Pod koniec każdego miesiąca uczniowie będą umieszczać naklejkę na tzw. Parasolu Bezpieczeństwa.

Podróżując przez dziesięć miesięcy po galaktyce Finanse i Oszczędzanie dziecko:

*pozna nominały i wartość pieniędzy,

*sposoby ich zarabiania,

*zasady racjonalnego ich wydawania,

*sposoby ich  oszczędzania.

   Na zajęciach dziecko pozna podstawowe zasady poruszania się  w świecie bankowości i finansów czyli zdobędzie wiadomości na temat płatności, kart płatniczych, pożyczek, kredytów. Oprócz tego uczeń będzie przygotowywać się do podejmowania odpowiedzialności za decyzje finansowe i bycia świadomym konsumentem.

   Istotnym elementem programu jest kształtowanie nawyków jak: dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo, poszanowanie własności oraz rozumienie sytuacji finansowej rodziny.

   Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu. W ramach projektu dzieci będą przebywać na następujących planetach:

- Grosik,

- Portfelik,

- Skarbonka,

- Zabawka,

- Parasol,

- Złotówka.

   Poza tym dzieci zorganizują Grosikową majówkę i Grosikową wędrówkę. Będą uczestniczyć w Grosikowych wspomnieniach z wakacji. Dokonają analizy Grosikowego oszczędzania.

   Zgodnie z założeniami projektu, uczeń po powrocie do domu będzie zadawał pytania rodzicom dotyczące tematyki omawianej na zajęciach. Takie rozmowy będą sprzyjać temu, by rodzice stali się dla swoich dzieci pierwszymi autorytetami  w zakresie gospodarowania finansami oraz ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

Agnieszka Gołąbek