Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

WF z klasą

W roku szkolnym 2014/2015 przystąpiliśmy do udziału w programie WF z klasą

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.

WF z Klasą istnieje od września 2013 r. W roku szkolnym 2014/2015 realizujemy II edycję programu, w której uczestniczy1500 szkół z całej Polski, ponad 5,5 tys. nauczycieli i 220 000 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Mamy w programie swój blog:

http://blogiceo.nq.pl/sp2wronki/

 Zadania szkół w programie:

1. Sportowy Okrągły Stół (SOS).

2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS). Istotą LAS-u jest włączenie do działań społeczności lokalnej lub innej, zaprzyjaźnionej szkoły.

3. Co najmniej 2 zadania do wyboru. Każda szkoła wybiera z puli opracowanej przez CEO przynajmniej dwa zadania, które dostosowuje do swoich potrzeb i warunków. Zadania mają na celu m.in.:

    poprawę frekwencji na lekcjach WF-u;

    zainicjowanie zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich chętnych uczniów;

    zwiększenie aktywności uczniów mniej wysportowanych;

    zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy);

    zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole;

    ożywienie sportowe całej gminy;

    systematyczne mierzenie sprawności z wykorzystaniem internetowego kalkulatora wyników;

    wykorzystanie nowych technologii na lekcjach WF;

    wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego;

    sportowe zaktywizowanie rodziców;

    wprowadzenie ruchu na przerwach i na innych lekcjach;

    atrakcyjne ćwiczenia dla uczennic (WF z myślą o dziewczynach);

    ciekawe połączenie WF-u, edukacji zdrowotnej, edukacji dla bezpieczeństwa i przedsiębiorczości.

 

Wronczanin, pan Bartek Roszak jest uczestnikiem wielu półmaratonów, maratonów oraz triathlonu. Zaproszony 21 listopada 2014 r. na lekcję do klasy 6A opowiedział o systematycznośc...

czytaj więcej »

W ramach programu WF z klasą 6.12.2014r. uczniowie z klas piątych i szóstych spotkali się z p. dietetyk Dobromiłą Dąbrowską. Zajęcia z p. dietetyk miały na celu podkreślenie ważności prawidło...

czytaj więcej »

Relacja ze SPORTOWEGO OKRĄGŁEGO STOŁU          W dniu 12 listopada 2014 r. odbyła się debata nt. udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. De...

czytaj więcej »