herb

Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie

REGULAMIN KONKURSU

1. CELE KONKURSU

  • propagowanie wiedzy o Patronie szkoły,
  • popularyzacja książek Kornela Makuszyńskiego,
  • zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych,
  • mobilizowanie do zdobywania wiedzy.

2. ZASADY ORGANIZACYJNE

Konkurs przeznaczony jest dla dwóch grup wiekowych: kl. II i III oraz kl. IV-VIII. W konkursie biorą udział 3 osoby z każdej klasy, wyznacza je wychowawca.

3. TERMIN KONKURSU – 14.12.2021 (wtorek)

4. TEMATYKA KONKURSU

Tematyka konkursu obejmuje życie i twórczość Kornela Makuszyńskiego. Uczniowie klas II-III poznają utwory: „Awantura o Basię”, „120 Przygód Koziołka Matołka” i „Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki”.

Uczniowie klas IV-VIII opracowują poznane lektury. Wszyscy zapoznają się z życiorysem pisarza.

5. PRZEBIEG KONKURSU

1. Każdy uczestnik otrzymuje kartę z pytaniami, na które musi odpowiedzieć pisemnie. Czas na wykonanie zadania: 30 minut.

2. Komisja konkursowa wyłania 3 zwycięzców na dwóch poziomach wiekowych.

3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, które zostaną wręczone podczas apelu z okazji Święta Patrona.

Konkurs dla klas II-III odbędzie się 14.12.2021 o godzinie 13.40 w sali nr 4, dla klas IV-VIII – w sali nr 7.

Organizatorzy konkursu:

Renata Śliwa, Agnieszka Gołąbek

Zobacz również:

Gimnastyka, step
Czytaj więcej
Wróżby andrzejkowe IV b
Czytaj więcej
Dzień Życzliwości i Pozdrowień
Czytaj więcej
Skip to content