herb

„Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty”

„Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty” – projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt CMDW jest zorientowany na nauki przyrodnicze, społeczne i matematykę. Ma także sprzyjać budowaniu pogłębionych związków uczniów z „małą ojczyzną”. W ramach projektu uczniowie wykonują obserwacje i pomiary w terenie, przeprowadzają eksperymenty, następnie wykorzystują komputery do przetwarzania, wizualizacji, analizy i interpretacji własnych wyników. 

Skip to content