herb

Projekty, programy, sukcesy szkoły:

 • Sukcesy w międzynarodowych turniejach wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego (BRD)

Reprezentowaliśmy miasto, gminę, powiat, województwo oraz Polskę na zawodach rowerowych. Opiekunem drużyny był pan Edward Urban. Nasza szkolna drużyna brała udział w zawodach europejskich:

    1987 – Węgry

    1988 – NRD

    1989 – Czechy

    1990 – Węgry

    1993 – Bułgaria

    1996 – Czechy

    1998 – Litwa

    2003 – I miejsce w turnieju wojewódzkim

 • Odznaka dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego we Wronkach

Dzielimy się radością, że dnia 27 kwietnia 2006r. uchwałą Rady Miasta i Gminy Wronki nasza szkoła została wyróżniona ODZNAKĄ HONOROWĄ „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Wronki”.         Odznaczenia szkoły na jej sztandar dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Pan Kazimierz Michalak wraz z Przewodniczącą Rady – Panią Grażyną Gromadzińską-Kopras w dniu 1 czerwca 2006r. podczas doniosłej uroczystości z okazji 85-lecia istnienia szkoły oraz 25-lecia wręczenia jej sztandaru i nadania imienia. Świadkami tego aktu byli zaproszeni goście, rodzice, pracownicy szkoły oraz społeczność uczniowska.

 • Kornelówka studentem AKADEMII SZKOŁY Z KLASĄ-WARSZAWA

Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie-Akademia Szkoły z Klasą ogłosiła konkurs na najciekawszy projekt edukacyjny pod hasłem „Trzymaj formę”. Szkoła zgłosiła swój akces i przedstawiła Komisji konkursowej w CEO szkolny projekt edukacyjny pt. „Żyj zdrowo i kolorowo”. Zyskał on akceptację Komisji konkursowej w wyniku czego otrzymaliśmy grant na jego realizację. Autorem projektu jest Pani Ewa Spychała – nauczycielka przyrody.

 • Po rocznej realizacji projektu w szkole, Komisja z CEO wyłoniła 10 szkół, które najlepiej zrealizowały projekty szkolne. Wśród nich znalazła się również Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach. Efektem tego wyróżnienia jest kolejny GRANT w wysokości 3000zł na realizację projektu w roku szkolnym 2006/07.
 • Uzyskaliśmy certyfikat „Szkoła z klasą”.

Dokument z dnia 10 października 2003r. nadany został przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W roku szkolnym 2004/05 CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W WARSZAWIE przyznało szkole trzy prawności: Lego, Cogito, Ago.

    LEGO (CZYTAM) COGITO (MYŚLĘ) AGO (DZIAŁAM)

Uzyskane sprawności potwierdzają jakość naszej pracy w zakresie:

 • nauki czytania ze zrozumieniem
 • nauki myślenia twórczego, krytycznego, problemowego
 • nauki działania z innymi i dla innych.
 • Realizacja europejskiego programu Socrates Comenius.

W roku szkolnym 2004/05 podjęliśmy starania o przystąpienie do realizacji europejskiego programu Socrates Comenius. Praca zaczęła się od udziału pań Jolenty Ostrowskiej i Ewy Napierały w szkoleniu na temat procedur tworzenia projektów unijnych. Szkolną koordynatorką wszystkich działań związanych z programem była nauczycielka języka angielskiego pani Lucyna Kurasz. Agencja Narodowa w Warszawie przyjęła naszą aplikację wstępną na realizację projektu szkolnego o charakterze partnerskim i tematyce międzykulturowej. Byliśmy pierwszą szkołą podstawową w powiecie szamotulskim, która przystąpiła do takiego programu. Uczestniczyliśmy w wizycie przygotowawczej do dalszej pracy w Presov na Słowacji. Nasze partnerskie szkoły znajdują się w Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Słowacji. Po wizycie w Presov opracowaliśmy projekt edukacyjny „Ciekawa podróż”. Został on przesłany do Agencji Narodowej w Warszawie, która we wrześniu 2005r. ZAKWALIFIKOWAŁA NASZĄ SZKOŁĘ do udziału w projekcie. Realizacja projektu trwała 3 lata szkolne.

 • Projekt unijny: Comenius. Uczenie się przez całe życie

Od sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2011 r. szkoła brała udział w projekcie „Kemping Europe Healthy” [ Zdrowa Europa ]. Celem tego przedsięwzięcia było wzbogacanie wiedzy, wymiana doświadczeń związanych z propagowaniem zdrowego żywienia i stylu życia dzieci i ich rodzin. Oprócz nas w projekcie uczestniczyły szkoły z Irlandii Północnej, Republiki Irlandii, Hiszpanii, Turcji i Walii.

 • „Zielony Certyfikat” –przyznano nam znak jakości

Zielony Certyfikat I stopnia to znak jakości pracy placówki oświatowej przyznawany przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej na dwa lata za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nasza szkoła wzięła udział w X edycji programu Zielony Certyfikat i przez dwa lata realizowała wybrane przedsięwzięcie pt.: Gramy w zielone w naszym lesie, mieście i szkole. 29 września 2010 r. podczas międzynarodowej konferencji „Edukacja i informacja ekologiczna w praktyce” nauczycielka przyrody pani Ewa Spychała odebrała statuetkę i pamiątkową tablicę dla naszej szkoły.

 • Realizacja projektu w ramach programu ŚLADY PRZESZŁOŚCI-UCZNIOWIE ADOPTUJĄ ZABYTKI. Edycja 2014/2015

To już kolejny projekt realizowany przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Tytuł szkolnego projektu: Nasz fyrtel – ulica Poznańska. Uczniowie realizowali projekt pod opieką nauczycielki historii Marii Ignaszczak oraz polonistki Elizy Paszyk. Wybrano ulicę Poznańską, bo nasza szkoła mieści się w budynku z końca XIX wieku, w którym dawniej znajdowała się szkoła pruska. Do „adopcji „wskazano trzy budynki przy ulicy Poznańskiej: parterowy prywatny dom przy ul. Poznańskiej 40, siedzibę wronieckiego Banku Spółdzielczego przy ul. Poznańskiej 50 oraz dwupiętrową kamienicę, tzw. willę Wilczewskiego przy ul. Poznańskiej 61. Realizację zadań rozpoczęto w lutym 2015 r. od wyszukiwania wstępnych informacji o cechach zabudowy małomiasteczkowej, budowlach typowych dla przestrzeni małych miast, cechach charakterystycznych dziewiętnastowiecznych kamienic – od niskiej zabudowy aż po kamienice wielokondygnacyjne.

 • Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus+” Przyroda z klasą” i „Wf z klasą” 2014/2015

Z Fundacją Uniwersytet  Dzieci pani Beata Tomczak przyjęła do realizacji projekt „Przyroda z klasą 1-3”, który powstał w ramach współpracy edukatorów z Anglii, Austrii, Irlandii i Polski.

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.

 • Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”-rok 2017

Szkoła uzyskała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych [ekranu dotykowego do Sali nr 5 i kolejnej tablicy interaktywnej, tym razem do sali nr 1 ], w celu stosowania ”TIK” na zajęciach.

 • Realizacja projektu unijnego „Lepsza edukacja w Szkole Podstawowej nr 2 we wronkach

Na realizację projektu trwającego od 3 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. szkoła otrzymała 287 446,50 zł.

Projekt wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe współfinansowane ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego. Głównym celem było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz kompetencji zawodowych nauczycieli.

 • Podprojekt CMDW w ramach projektu Cyfrowa Wielkopolsk@

Od listopada 2020 r. realizowaliśmy podprojekt „CYFROWA MAPA DORZECZA WARTY” w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@”. Do projektu zgłosiła naszą szkołę pani dyrektor Alicja Raś a jego realizacji podjęły się panie Ewa Spychała i Agnieszka Piechaczyk. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaciła się o 24 tablety i infrastrukturę do Wi-Fi. Zorientowany na nauki przyrodnicze, społeczne oraz matematykę i służył zdobywaniu wiedzy i umiejętności metodą dociekania naukowego, poznawaniu struktur i zależności w środowisku społeczno-przyrodniczym poprzez analizę relacji w czasie i przestrzeni. W ramach CMDW uczniowie wykonywali obserwacje, pomiary i eksperymenty przy wykorzystaniu komputerów do:

 • przetwarzania, wizualizacji, analizy i interpretacji własnych wyników,
 • zestawiania wyników jednej szkoły z pomiarami innych szkół dzięki serwerowi mapowemu (geoserwerowi) i internetowej bazie danych.
Skip to content